Régiós munkaügyek

Utánajártunk, hogyan alakul régiónk munkaerőpiaci helyzete, mi jellemzi a térség gazdaságát, melyek a húzóágazatok és milyen lehetőségek várnak azokra, akik jelenleg is az álláskeresők táborába tartoznak.

Térségünk gazdaságát a feldolgozóipar és a mezőgazdasági termékek feldolgozása, illetve a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások jellemzik. A munkavállalók között az ingázók vannak a legtöbben, elsősorban a főváros szippantja be a régió munkaerejének jelentős részét – tudtuk meg Tóthné Szabó Évától.

– A mezőgazdaságból élő egyéni vállalkozók és gazdasági társulások száma alacsony a térségben, az őstermelők száma viszont magas. A 3 hektárnál kisebb területen gazdálkodók fele őstermelő, a térségben gazdálkodó vállalkozások területeik nagy részét is tőlük bérlik. A térség egészére jellemző az állattenyésztés visszaszorulása, ugyanakkor Monor, Gomba, Bénye területén jelentős a szőlőtermesztés, Vecsés, Üllő, Vasad területen a zöldség és kertészeti áruk termesztése, Pilisen és Nyáregyházán pedig a csonthéjas és almatermésű gyümölcsök termelése. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 15 százalék körüli, ami a megyében közepesnek számít, ugyanakkor az élelmiszeriparban, a zöldség- és gyümölcstermesztésben érdekelt vállalkozások hagyományosan jó piaci pozíciókkal bírnak. Vecsés fejes káposzta termesztése a hazai össztermelés felét adja, valamint feldolgozása, azaz savanyítása nem csak országos szinten elismert, hanem jelentős mennyiségben exportálják is – mondta a foglalkoztatási osztály vezetője.

Közfoglalkoztatás

A Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 16 önkormányzattal áll kapcsolatban, Tóthné Szabó Éva szerint egyre jobb az együttműködés a településekkel, amelynek az eredménye, hogy a közfoglalkoztatás programokban való részvételük is egyre erőteljesebbé válik. A legfontosabb cél, hogy a munkát keresők az elsődleges munkapiacon tudjanak elhelyezkedni, a cél elérésében segítséget jelent a nagy multinacionális vállalatok bevonása.

– Idén a közfoglalkoztatásból több ügyfelet tudtunk elhelyezni a versenyszférába, ennek következtében csökkent a közfoglalkoztatottak száma, míg 2016-ban 706 fő dolgozott a közfoglalkoztatás keretein belül, ez a szám 2017-ben 441 főre csökkent. Ez köszönhető többek között a kormány foglalkoztatást elősegítő programjainak, illetve a folyamatos képzéshez való hozzáférés lehetőségének – magyarázta Tóthné. Emellett egyre többen próbálkoznak vállalkozóként, illetve az egyházakkal is körvonalazódik egyfajta együttműködés – tudtuk meg. A Váci Egyházmegyével közösen indított közfoglalkoztatási program keretében jelenleg 28 fő számára biztosítanak munkalehetőséget.

Álláskeresők

A célok között szerepel a fiatal pályakezdők és tartósan munkanélküli álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek növelése. A fiatalok könnyebb helyzetben vannak, gyorsabban találnak munkát, aki dolgozni szeretne. Sokkal nehezebb dolguk van azoknak, akik hosszú ideje nem dolgoznak. Sok esetben az alapkompetenciák hiánya is felmerül, és sokkal nehezebb a reintegrálásuk, munkavállalási hajlandóságuk.

A fiatalok elhelyezkedését nehezíti, hogy munkagyakorlattal egyáltalán nem, vagy alig rendelkeznek. A térségben továbbra is alacsony a kereslet a felsőfokú és az adminisztratív munkakörökre.

Ötven éves kor felett az életkor mellett az alacsony iskolai végzettség, az elavult szakma, a számítógépes és a nyelvi ismeretek hiánya, illetve sok esetben problémás szociális helyzetük nehezíti a elhelyezkedést.

Segítség az elhelyezkedéshez

Tóthné Szabó Éva elmondta, a foglalkoztatási osztály célja, hogy az állás nélküli fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, ezért személyre szabott segítséggel próbálnak hozzájárulni a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

– A 25 év alatti fiataloknak szól az Ifjúság Garancia Programja, jelenleg 1180 főt szólít meg, amelyből 356-an érdeklődnek komolyan a lehetőség iránt. A többiek időközben máshol találtak munkát, a tanulást folytatták vagy egyszerűen nem együttműködőek. A munkáltatók részéről intenzív az érdeklődés. Eddig 226 fiatal helyezkedett el támogatással és 4 kérelem vár még elbírálásra. A programot a munkavállalók is jó lehetőségnek tartják, mert a koruk és munkatapasztalatuk hiánya miatt nehezen találnak megfelelő állást.

Ezzel párhuzamosan fut egy másik munkaerő-piaci program – tudtuk meg Tóthnétól –, amely már nemcsak 25 év alatti fiatalokra koncentrál, hanem szélesebbre tárja a kaput és bevonja a 25 év felettieket, az alacsony iskolai végzettségűeket, az újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresőket, az 50 év felettieket, illetve a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett nyilvántartott álláskeresőket. A program keretében számos támogatásban részesülhetnek az érintettek, mint pl. foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás, képzés alatti keresetpótló támogatás, utazási, lakhatási támogatás. Őszintén mondhatjuk, hogy térségünkben rendkívül nagy az érdeklődés a projekt iránt.

A Monori Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán jelenleg 262 kérelmet nyújtottak be, ebből 154 bérköltség- támogatás, 12 bértámogatás és 48 vállalkozóvá válási támogatás. Eddig 214 fő sikeresen elhelyezkedett a program segítségével.

– Véleményünk szerint egy kiváló lehetőség a kiválasztott célcsoportok számára, főleg a tartós munkanélkülieknek és az 50 év felettieknek, mivel számukra ez lehet akár az egyetlen kiút a jelenlegi helyzetükből – tette hozzá a vezető.

Az említett programokon kívül is nyújt segítséget a munkaerő-piac más szegmenseinek a járási hivatal foglakoztatási osztálya, például a járáshoz tartozó települések vállalkozóinak munkahelymegőrző, vagy vállalkozóvá válási támogatás, illetve munkahelymegőrző támogatás formájában. Idén mintegy 21 munkáltató részesült 94 munkavállalóra munkahelymegőrző támogatásban, továbbá 3 fő igényelt segítséget a vállalkozásának elindításához.

A munkáltatók részéről nagy az érdeklődés munkahelymegőrző támogatás iránt, mivel sok cég likviditási problémákkal küzd. Ez nagy segítséget jelent a vállalkozások fennmaradásához.

Vén